Diagnòstic per imatge

Diagnòstic per imatge

Realitzem proves diagnòstiques per imatge per tal de poder fer una valoració precisa i ràpida de possibles malalties i la seva gravetat. Disposem d'equips moderns i serveis de RAIGS X i ECOGRAFIA per a l'observació de teixits tous i el seguiment del procés de gestació. Són tècniques no invasives i indolores gràcies a les quals podem interpretar el problema de salut que afecta la teva mascota i determinar el millor
 tractament per a ella.

Diagnòstic per imatge