Oftalmologia

Oftalmologia

Són freqüents les alteracions oculars en els animals de compañía, hi ha raçes, com el bulldog francès, que per la seva anatomia tenen més risc de patir problemes cornials . En el nostre centre tenim cura de fer una bona prevenció per tal de disminuir aquests riscs.
També es diagnostiquen i es tracten una gran varietat de patologies oculars.
Per els prodeciments més complexes o que requereixin un alt gau d’especialització  estem en contacte directe amb un centre  de referencia de  Barcelona per tal d’assegurar-nos que rebin el millor tratament tant mèdic com quirurgic.

Oftalmologia